condicions
 

Conec i em comprometo a utilitzar els serveis sol·licitats d'acord amb les CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL CORREU LAMERCEONLINE. 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL CORREU @lamerceonline.com
  La prestació del servei de correu per part de l'escola La Mercè té caràcter gratuït per als alumnes i no exigeix la prèvia subscripció o registre.  L'usuari registrat es compromet a fer un ús privat i diligent de les claus d'accés i, per tant, a no posar-les a disposició de tercers. L'usuari s'obliga:

A respectar els altres usuaris, evitant atacs, insults i danys a l'honor.. En particular es compromet a abstenir-se de:
Remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial.
Remetre qualsevol missatge no sol·licitat ni consentit prèviament a una pluralitat de persones.
Utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través del portal o dels serveis per a la realització de les activitats senyalades en els apartats anteriors.
Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades captades a partir de llistes de distribució.
L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús del portal, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat i la responsabilitat de la mare, pare o tutor legal si es tracta d'un usuari menor d'edat.

L'escola no es fa responsable de l'ús indegut del portal i dels seus continguts per part dels usuaris.

L'escola es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al correu, i/o als serveis, en qualsevol moment a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions generals.